Teamcoaching


KLIM richt zich op het vrijmaken van onbenut potentieel in teams. Dit draagt bij tot optimalisering van de samenwerking en de juiste persoon op de juiste plek. Ook teamresultaten, ziekteverzuim, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid zullen zich positief ontwikkelen!

 


Door een scan van het team te maken kan KLIM een maatwerkoplossing bieden om je team weer optimaal te laten samenwerken en scoren! Na een intakegesprek, stemmen we samen de route af die we gaan KLIMmen. Na een aantal sessies zal je team weer in haar kracht staan, beter samenwerken en klaar zijn voor elke transitie die nog gaat komen! 


Tarieven

Tarieven zijn maatwerk, ik voorzie jou van een passend voorstel!


Rik Lanting

Ik heb in 2014 met Mireille mogen werken bij Rabobank Noordenveld West Groningen. Mireille heeft de medewerkers van de afdeling Private Banking op een mooie manier meegenomen in een belangrijke transitie. Zowel op teamniveau als op individueel niveau weet Mireille resultaatgerichtheid goed te combineren met mensgerichtheid. Met haar coaching weet ze tot de kern te komen en raakt ze de intrinsieke motivatie van mensen.

Rik Lanting - Directeur Particulieren Rabobank

Oetse Wijma

Ik heb vanuit mijn rol als directeur met Mireille als manager mogen samenwerken. Mireille heeft als Manager Private Banking het team meegenomen in de veranderende omgeving van de Rabobank. Ze heeft het team geholpen in de ontwikkeling naar klantgerichtheid, waarbij de kwaliteit van het werk de basis is. Mireille is gericht op het laten ontdekken en herkennen van (overtuigende) belemmeringen die de veranderingen in de weg staan en via gerichte coaching deze weg te nemen. Door individuele- en team coaching de mens als individu in zijn/haar kracht zetten en hiermee het team als geheel beter maken. Vervolgens ook samen via intervisie reflecteren en daarmee mensen te laten groeien.

Oetse Wijma - Directeur Particulieren

Rabobank 

Erik Doorenspleet

Mireille is een aanrader voor organisaties in transitie. Ze heeft op een doeltreffende wijze team marketing en communicatie begeleid in het transitieproces naar de nieuwe rol binnen de organisatie. De combinatie van teamtransitie met daarbij aandacht voor coaching van individuele teamleden zorgde voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie. Een heldere aanpak met oog voor mens en organisatie.

Erik Doorenspleet - Ondernemer en adviseur BRIES
KLIM beweegt jou en je team!